แนะนำการใช้งานโปรแกรม  Microsoft  Word  2010

              

 

โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารใบแบบต่างๆตั้งแต่เอกสารแบบง่ายๆ เช่น  รายงาน , ประกาศ , จดหมาย หรือ บทความต่างๆ ไปจนถึงเอกสารที่ซับซ้อน  เช่น ใบโฆษณา หรือ บทความประกอบภาพ  เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความ , จัดรูปแบบข้อความ , แทรกข้อความ WordArt , ใส่เลขหน้า , แทรกชาร์ต , แทรกรูปภาพ หรือตาราง แล้วสามารถสั่งพิมพ์ออกจากทางเครื่องพิมพ์เพื่อนำไปใช้งาน ซึ่งโปรแกรม Microsoft Word 2010 นั้นเพียบพร้อมไปด้วยคุณลักษณะพิเศษต่างๆพร้อมด้วย
ตัวช่วยมากมายที่ช่วยให้เราสามารถสร้างผลงานระดับคุณภาพได้อย่างง่ายๆ

       คุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Word 2010

               โปรแกรม Microsoft Word 2010 จะช่วยสร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพโดยการจัดชุดเครื่องมือแบบครอบคลุมสำหรับการสร้างและการจัดรูปแบบเอกสารไว้ในส่วนติดต่อใหม่ ความสามารถในการตรวจทาน การใส่ข้อคิดเห็น และการเปรียบเทียบอย่างละเอียด   โดยความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาในโปรแกรม Microsoft Word 2010 มีดังนี้

 

1.         การจัดการเอกสารของคุณในมุมมอง Backstage

ในมุมมอง Microsoft Office Backstage จะสามารถทำทุกอย่างกับแฟ้มได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปทำในแฟ้มนั้น นวัตกรรมล่าสุดในส่วนติดต่อผู้ใช้ Microsoft Office Fluent และคุณลักษณะเสริมสำหรับ Ribbon นั่นคือ มุมมอง Backstage ซึ่งเป็นที่ที่จะจัดการกับแฟ้มของเราได้   ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง บันทึกเอกสารของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.         แท็บแฟ้ม จะแทนที่ ปุ่ม Microsoft Office และ  เมนูแฟ้ม ที่ใช้ใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้

โดยแท็บ แฟ้ม จะอยู่ที่มุมบนซ้ายของโปรแกรม Microsoft Office 2010   เมื่อคลิกที่แท็บแฟ้ม
จะเห็นคำสั่งพื้นฐานเช่นเดียวกับที่เห็นเมื่อคลิกที่ ปุ่ม
Microsoft Office หรือเมนูแฟ้ม ใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า  ซึ่งจะพบกับคำสั่ง เปิด บันทึก และ พิมพ์ เช่นเดียวกับคำสั่งใหม่ของมุมมอง Backstage คือ
แถบบันทึกและส่ง ซึ่งจะมีตัวเลือกหลากหลายเพื่อส่งหรือใช้เอกสารร่วมกัน

 

3.         การค้นหาสิ่งที่ต้องการในเอกสารขนาดยาวด้วย บานหน้าต่างนำทางเอกสาร และ การค้นหาแบบใหม่

ใน Microsoft Word 2010  เราสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการในเอกสารที่มีความยาวมากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถจัดระเบียบเอกสารของเราใหม่ได้ง่ายๆ ด้วยการลากแล้วปล่อยส่วนหัว แทนการคัดลอกและวาง และสามารถค้นหาเนื้อหาได้โดยการใช้การค้นหาเพิ่มเติม ดังนั้น  เราจึงไม่จำเป็นต้องทราบแน่นอนถึงสิ่งที่กำลังค้นหาในการค้นหานั้นๆ
4.         การปรับแต่งข้อความด้วยคุณลักษณะ OpenType

Microsoft  Word 2010 สนับสนุนคุณลักษณะการจัดรูปแบบข้อความขั้นสูง ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าตัวอักษรควบแบบต่างๆ และตัวเลือกของชุดอักษรดัดแปลงและรูปแบบตัวเลข ซึ่งสามารถใช้คุณลักษณะใหม่เหล่านี้กับแบบอักษร OpenType มากมายเพื่อการพิมพ์ที่สวยงามขึ้นไปอีกระดับ

เราสามารถใช้คุณลักษณะ OpenType แบบใหม่ใน Word 2010 กับแบบอักษรที่สนับสนุนคุณลักษณะเหล่านี้เท่านั้น เพื่อให้เอกสารดูเหมือนงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ  คุณลักษณะ OpenType ประกอบด้วย ตัวอักษรควบ ตัวเลือกระยะห่างระหว่างตัวเลข ตัวเลือกรูปแบบตัวเลข และชุดอักษรดัดแปลง

 

5.         การเพิ่มลักษณะพิเศษแนวศิลป์ให้กับรูปภาพ

Microsoft Word 2010 สามารถนำลักษณะพิเศษ “ แนวศิลป์ ” ที่ซับซ้อนมาใช้กับรูปภาพในเอกสาร เพื่อทำให้รูปภาพดูเหมือนภาพร่าง ภาพวาด หรือภาพระบายสีได้   ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆในการปรับรูปภาพต่างๆโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมแก้ไขรูปภาพอื่นๆเพิ่มเติม ทำให้การจัดการรูปภาพต่างๆในเอกสารสะดวกและสวยงามยิ่งขึ้น

6.    การเอาพื้นหลังของรูปภาพออกโดยอัตโนมัติ
               ตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพขั้นสูงอีกอย่างหนึ่งในโปรแกรม Microsoft Word 2010 ก็คือ ความสามารถในการเอาส่วนของภาพที่ไม่ต้องการ  เช่น   พื้นหลังออกโดยอัตโนมัติ เพื่อเน้นหรือทำให้ภาพเด่นขึ้น   หรือ    นำรายละเอียดที่เบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากรูปภาพที่ใส่ลงในเอการ

7.   การแทรกภาพหน้าจอ
              
โปรแกรม Microsoft Word 2010  สามารถเพิ่มภาพจากหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เอง  โดยจะมีคำสั่งที่ใช้ในการจับภาพหน้าจอและรวมภาพลงในหน้าเอกสารของโปรแกรม   และ   หลังจากที่เพิ่มภาพหน้าจอแล้ว   
ก็ยังสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ในการแก้ไขและปรับรูปภาพได้   

8. เค้าโครงภาพกราฟิก SmartArt ใหม่
               เราสามารถใช้เค้าโครงรูปภาพกราฟิก SmartArt แบบใหม่ เพื่อเล่าเรื่องราวได้ด้วยรูปถ่ายหรือ รูปอื่นๆ ได้ เพียงแค่แทรกรูปภาพลงไปในรูปร่าง SmartArt ของเค้าโครงไดอะแกรมรูปภาพ   และ รูปร่างแต่ละรูปก็สามารถใส่คำอธิบายต่างๆลงไปในภาพนั้นได้อีกด้วย
              
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากมีรูปภาพอยู่ในเอกสารอยู่แล้ว ก็สามารถแปลงรูปภาพให้เป็นกราฟิก
SmartArt ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับข้อความในเอกสารนั่นเอง

 

 

 

       

 

        การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010

  Œ  คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start          เลือก  All Programs

 Ž คลิกเลือกที่  Microsoft   Word 2010 

    คลิกเลือกโฟลเดอร์  Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 


  จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม  Microsoft  Word  2010  ขึ้นมาดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 


               

 

 


        ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม  Microsoft  Word  2010

 

 

2. แถบเครื่องมือด่วน

(Quick  Access  Toolbar)

4. ปุ่มควบคุมหน้าต่างเอกสาร

1. ปุ่ม

3. แถบหัวเรื่อง (Title bar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7. แถบสถานะ (Status  bar)  

5. Ribbon  

9. เครื่องมือในการย่อย – ขยายหน้าเอกสาร

8. ปุ่มมุมมองต่างๆ

10. แถบเลื่อน

6. พื้นที่ทำงาน หรือ เอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


j     ปุ่ม 

           ปุ่มที่รวบรวมคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมหน้าต่าง  ได้แก่  Restore   ใช่ย่อหน้าต่างโปรแกรม ,  Move ใช้ย้ายตำแหน่งของหน้าต่างโดยแป้นพิมพ์และเมาส์ ,   Size  ใช้ปรับขนาดหน้าต่าง , Minimize  ใช้ ย่อหน้าต่างให้อยู่ที่ทาส์กบาร์  ,   Maximize  ใช้ขยายหน้าต่างให้เต็มหน้าจอ , Close ใช้เพื่อปิดหน้าต่างโปรแกรม

         

k     แถบเครื่องมือด่วน  (Quick  Access  Toolbar)

          แถบเครื่องมือที่รวมคำสั่งที่ใช้งานเป็นประจำเพื่อให้เรียกใช้ได้ง่าย  เช่น คำสาง บันทึก  เปิด สร้าง เป็นต้นซึ่งสามารถกำหนดเองได้ว่าต้องการให้มีเครื่องมือตัวใดอยู่บน Quick  Access  Toolbar บ้าง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                          

                                                                                       แถบเครื่องมือด่วนสามารถอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในสองตำแหน่ง  ต่อไปนี้ได้

*     »   มุมบนซ้ายถัดจาก ปุ่ม               (ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น)

 

 

 


                             

               ซึ่งหากไม่ต้องการให้แถบเครื่องมือด่วนแสดงในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน ก็สามารถย้าย
แถบเครื่องมือด่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น   เช่นเราพบว่าตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นนั้นอยู่ห่างจากพื้นที่ทำงานจนทำให้ทำงานไม่สะดวก
  จึงต้องการย้ายแถบเครื่องมือด่วนให้ใกล้พื้นที่ทำงานมากขึ้นโดยย้ายแถบเครื่องมือด่วนลงมาด้านล่าง  ดังนี้

  »   ใต้ Ribbon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โดยมีวิธีการ คือ

1.         คลิกที่   กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง      ด้านข้างแถบเครื่องมือด่วน

2.        เลื่อนเมาส์มาคลิกที่คำสั่ง  แสดงใต้  Ribbon

Œ  คลิก กำหนดแถบ

        เครื่องมือด่วนเอง

 แสดงใต้ Ribbon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


และหากต้องการให้ แถบเครื่องมือด่วนกลับไปอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นก็มีวิธีการเช่นเดียวกัน แต่คำสั่งจะเปลี่ยนจาก แสดงใต้ Ribbon เป็น แสดงเหนือ Ribbon นั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

 

 

 

 

 

        การกำหนดคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วนเอง

1.         คลิกที่   กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง      ด้านข้างแถบเครื่องมือด่วน

2.    คลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้าเครื่องมือหรือคำสั่งที่ต้องการในรายการ หรือ หากไม่มีคำสั่งที่ต้องการให้คลิกที่ปุ่ม  คำสั่งเพิ่มเติม... แล้วทำการเลือกคำสั่งที่ต้องการให้อยู่บนแถบเครื่องมือด่วนขึ้นมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


l    แถบหัวเรื่อง  (Title  Bar)

 แสดงชื่อเอกสารที่กำลังเปิดอยู่ รวมถึงโหมดในการสร้างเอกสารนั้น  และแสดงชื่อโปรแกรม

m     ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม

            ประกอบด้วย            เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับการย่อหน้าต่างโปรแกรมลงไปที่ทาส์กบาร์  ,  ปุ่ม             เป็นปุ่มที่ใช้ย่อหน้าต่างโปรแกรมให้มีขนาดเล็กลง และเมื่อหน้าต่างมีขนาดเล็กลงแล้วจะกลายเป็นปุ่ม             เพื่อใช้ขยายหน้าต่างให้กลับมาใหญ่เต็มหน้าจออีกครั้งหนึ่ง ,  ปุ่ม                  ใช้เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง หรือ ปิดโปรแกรม

n     Ribbon  หรือ  ส่วนติดต่อกับผู้ใช้

             เป็นส่วนที่รวมคำสั่งทั้งหมดที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยแบ่งเป็นชุดของแท็บ   ซึ่งในแต่ละแท็บจะแบ่งเป็นกลุ่มปุ่มคำสั่งให้เลือกใช้งานได้ทันที

Ribbon ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ค้นหาคำสั่งที่ต้องการเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น คำสั่งถูกจัดระเบียบไว้เป็นกลุ่ม  ซึ่งถูกรวบรวมไว้ภายใต้แท็บ  ซึ่งแต่ละแท็บจะเกี่ยวข้องกับชนิดของกิจกรรม เช่น แท็บแทรก จะประกอบไปด้วย เครื่องมือตาราง , รูปภาพ  , อักษรศิลป์  และ สัญลักษณ์  เป็นต้น  และเพื่อลดความไม่เป็นระเบียบของ Ribbon  บางแท็บจะถูกแสดงเมื่อต้องการเท่านั้น

         

 

        เมื่อต้องการใช้คำสั่งที่อยู่ในแท็บใดๆ  สามารถทำได้โดยนำเมาส์ไปคลิกที่ชื่อแท็บที่ต้องการ  จากนั้นจะปรากฏกลุ่มคำสั่งต่างๆในแท็บนั้นๆ  และสามารถคลิกปุ่มคำสั่งที่ต้องการได้ทันที     โดยที่โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนรูปแบบไปตามการเลื่อนของเมาส์ทำให้ได้เห็นตัวอย่างก่อนการเลือกจริง  ซึ่งเป็นการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งรายละเอียดของแต่ละแท็บมีดังนี้

      » แท็บแฟ้ม  ประกอบไปด้วย คำสั่งที่ใช้จัดการเกี่ยวกับไฟล์ เช่น เปิด , ปิด , กำหนดสิทธิ์เกี่ยวกับเอกสาร , รายละเอียดเอกสาร , การบันทึก , การพิมพ์ และการออกจากโปรแกรม โดยที่ในเวอร์ชั่นนี้จะเรียกว่า
Microsoft Office Backstage 

         » แท็บหน้าแรก  ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่องมือคลิปบอร์ด , แบบอักษร, ย่อหน้า , ลักษณะ
และ การแก้ไข

         » แท็บแทรก   ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่องมือหน้า , ตาราง , ภาพประกอบ , การเชื่อมโยง , หัวกระดาษและท้ายกระดาษ , ข้อความ  และ สัญลักษณ์

         » แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ  ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่องมือชุดรูปแบบ , ตั้งค่าหน้ากระดาษ  ,  พื้นหลังของหน้า , ย่อหน้า  และ จัดเรียง

         »  แท็บการอ้างอิง  ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่องมือสารบัญ , เชิงอรรถ , ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม , คำอธิบายภาพ และ ดัชนี

         » แท็บการส่งจดหมาย  ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่องมือสร้าง , เริ่มจดหมายเวียน , เขียนและแทรกเขตข้อมูล , แสดงตัวอย่างผลลัพธ์  และ เสร็จสิ้น

         » แท็บตรวจทาน  ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่องมือการพิสูจน์อักษร , ภาษา  , ข้อคิดเห็น , การติดตาม ,
การเปลี่ยนแปลง , เปรียบเทียบ และ การป้องกัน

         » แท็บมุมมอง ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่องมือมุมมองเอกสาร , การแสดง , ย่อ/ขยาย ,  หน้าต่าง  และ แมโคร

         » แท็บ Add-in  ประกอบไปด้วย แถบเครื่องมือที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นเอง  เช่น การลงโปรแกรมเพิ่มเติม เป็นต้น

         » แท็บเครื่องมือของวัตถุต่างๆ  เป็นแท็บที่ปกติจะไม่ปรากฏขึ้น แต่หากมีการเลือกใช้งานวัตถุที่เป็น รูปภาพ  กล่องข้อความต่างๆ หรือ ตาราง  ก็จะปรากฏแท็บนี้ขึ้นมาเอง ซึ่งแท็บนี้จะเปลี่ยนไปเองตามวัตถุที่เราเลือกใช้งานซึ่งจะอยู่ตำแหน่งท้ายสุดของกลุ่มแท็บนั่นเอง

  ข้อสังเกต    เมื่อต้องการทราบว่าไอคอนบนแถบเครื่องมือแต่ละไอคอนทำหน้าที่อะไร  ให้เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยังไอคอนนั้นแล้ว ทิ้งไว้สักครู่ จะปรากฏคำอธิบายชื่อและหน้าที่ของไอคอนนั้นๆให้ทราบพร้อมทั้งบอกถึง Short key ของคำสั่งนั้นๆอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

            

 

 

Tool Tip ของไอคอน

 

 

 

 

 


¨  Note  เมื่อต้องการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมของวัตถุที่อยู่ในกลุ่มเครื่องมือของแต่ละแท็บ ให้นำเมาส์ไปคลิกเมาส์ที่ปุ่มลูกศร      ด้านล่างขวามือของกลุ่มเครื่องมือแต่ละกลุ่ม จากนั้นจะปรากฏ การกำหนดรูปแบบของกลุ่มเครื่องมือนั้นๆ  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o    เอกสาร

พื้นที่ทำงานของเอกสารใน  Word 2010   เปรียบเสมือนกระดาษเปล่าที่สามารถ  พิมพ์ข้อความ และใส่รูปภาพลงไปได้

 

 

 

p     แถบสถานะ  

เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของเอกสาร หรือ  แสดงสถานะและการทำงานของ  Word 2010  ในขณะนั้น ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                -   หน้า     :    แสดงหมายเลขหน้าเอกสารที่กำลังใช้งานอยู่ขณะนั้น

                     -   คำ       :    แสดงจำนวนคำในเอกสาร

                  -   ตัวตรวจสอบ      :    แสดงผลตรวจการสะกดคำผิดในเอกสาร

               -   ภาษา   :      แสดงภาษาของตัวอักษรในขณะนั้น

q     ปุ่มมุมมอง   ใช่ควบคุมการแสดงผลของหน้าเอกสารใบมุมมองต่างๆ ได้แก่  เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ,
การอ่านแบบเต็มหน้าจอ  ,  เค้าโครงเว็บ  , เค้าร่าง  และ แบบร่าง

r     เครื่องมือในการซูมหน้าเอกสาร  โดยการเลื่อนสกรอลบาร์เพื่อทำการย่อขยาย หรือ คลิกปุ่ม + หรือ – ก็ได้

s     แถบเลื่อน  (Scroll  Bar)

          ใช้สำหรับเลื่อนเอกสารขึ้นลง  ในกรณีที่เอกสารมีความยาวมากกว่าที่จะแสดงได้ ในหน้าจอเดียว และ
เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา  ในกรณีที่ขนาดของเอกสารมีความกว้างมากกว่าที่จะแสดงผลในหน้าต่างโปรแกรมโดยคลิก 1 ครั้ง เพื่อเลื่อนไปด้านข้าง
1 จอภาพ  

 

 

 

         การเปิดปิดส่วนต่างๆของหน้าต่างโปรแกรม Word 2010

1.  การย่อ – ขยาย Ribbon 

ทำโดยคลิกที่รูปลูกศรชี้ขึ้นทางด้านมุมขวาบนของหน้าต่างโปรแกรมเพื่อย่อ Ribbon ให้เล็กลง และหากต้องการขยาย Ribbon ให้กลับมาให้คลิกที่ตำแหน่งเดิม แต่จะกลายเป็นรูปลูกศรชี้ลงแทน Ribbon   ก็จะกลับมาแสดงทั้งหมดอีกครั้ง

คลิกเพื่อย่อ Ribbon  

คลิกเพื่อขยาย Ribbon  

 

 

 

 


2.  การแสดงไม้บรรทัด   เส้นตาราง  และบานหน้าต่างนำทาง

               ทำโดยเลือกที่แท็บมุมมอง แล้วเลือกคำสั่งในกลุ่มแสดง โดยที่ต้องการให้ส่วนใดแสดงขึ้นมา ก็ให้คลิกให้มีเครื่องหมายถูกด้านหน้าคำสั่งนั้น         ในทางตรงข้ามหากต้องการยกเลิกการแสดงส่วนใดก็ให้คลิกอีกครั้งเพื่อให้เครื่องหมายถูกหายไป 

 

 


3.  การเรียกใช้ส่วนช่วยเหลือของเวิร์ด

               เราสามารถขอความช่วยเหลือจากโปรแกรม Word 2010 ในระหว่างที่เราใช้งานได้ โดยวิธีการดังนี้

วิธีที่ 1     8  คลิกที่ไอคอน        ซึ่งอยู่ทางขวามือ ใต้ปุ่ม Close ของหน้าต่างปรแกรม

 

วิธีที่ 2      7 กดปุ่ม  F1  ที่แป้นพิมพ์   

     

 

                                   

 

                                   โดยโปรแกรมจะปรากฏไดอะล็อคบล็อคสำหรับการช่วยเหลือขึ้นมาให้   โดยจะแสดงรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ของโปรแกรมขึ้นมา  หรือหากต้องการขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ไม่มีในหัวข้อขั้นต้น   ก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามหรือหัวข้อที่ต้องการค้นหาจากโปรแกรมลงในช่องว่างด้านหน้าคำว่า  ค้นหา  เช่น  หากต้องการทราบรายละเอียดของ Ribbon โดยให้พิมพ์ข้อความว่า  Ribbon จากนั้นคลิกเมาส์ที่ปุ่ม
 
               หรือกดปุ่ม  Enter  โปรแกรมจะเริ่มทำการค้นหาสิ่งที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ  และแสดงเป็นหัวข้อให้เราเลือกคลิกรายละเอียดที่ต้องการ

 

Œ พิมพ์ข้อความที่ต้อง

 การขอความช่วยเหลือ

 คลิกที่ปุ่ม ค้นหา หรือ กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์

หัวข้อต่างๆเกี่ยวกับ

 วิธีการใช้โปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หากไม่ต้องการพิมพ์ข้อความในช่องค้นหา  เราสามารถคลิกที่ปุ่ม           สารบัญ  เพื่อเปิดแสดงสารบัญความช่วยเหลือทั้งหมดขึ้นมา  จากนั้นให้เราคลิกหัวข้อความช่วยเหลือได้ตามต้องการดังนี้

หัวข้อสารบัญเกี่ยวกับ

 วิธีการใช้โปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       การออกจากโปรแกรม

         การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2010  นั้น มีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

วิธีที่ 1   

  1.   คลิกที่ปุ่ม

  2.   เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่คำสั่ง  Close                                                                     

Œ  คลิกเมาส์ที่ปุ่ม 

  คลิกเลือกที่คำสั่ง  Close    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วิธีที่ 2   

1.   นำเมาส์มาคลิกที่ปุ่ม       ของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word 2010

Œ  คลิกเมาส์ปุ่ม       ของหน้าต่าง MS - Word 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วิธีที่ 3   

1.   คลิกที่แท็บแฟ้ม

2.  เลื่อนเมาส์มาคลิกที่คำสั่ง  จบการทำงาน

Œ  คลิกเมาส์ที่แท็บแฟ้ม 

  คลิกเลือกที่คำสั่ง  Close